บริษัท บี.ที.เอส. อินเตอร์พาร์ทส์ จำกัด
6/7 หมู่ 6  ตำบลท่าไม้ อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร   74110

เลขปเลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105545079083

โทร. 02-429-1570 , แฟกซ์. 02-429-1571
มือถือ. 081-815-5633

อีเมล : btsinterparts@gmail.com

Google Map:

https://goo.gl/maps/HJo8QMZ7yccVMY1s9

Social Shares