บริษัท บี.ที.เอส.อินเตอร์พาร์ทส์ จำกัด

– ก่อตั้งขึ้นเมือปี พ.ศ.2545 

– สถานที่ตั้ง 6/7 หมู่ 6 ตำบลท่าไม้ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74110

– เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105545079083

– งานออกแบบ และผลิตเครื่องจักรในงานอุตสาหกรรม       

– งานผลิตระบบสายพานลำเลียงต่าง ๆ ที่ใช้ในอุตสาหกรรม       

– งานผลิตชิ้นส่วนและชิ้นงานทางด้านวิศวกรรม ,ทั้งงานโลหะ และพลาสติก     

– งานซ่อม ปรับปรุง พัฒนาเครื่องจักร และระบบสายการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม

– Corporate Philosophy “ Quality and service mind survive together ”

Social Shares